Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
dodaj do ulubionych ustaw jako stronę startową polub nas na facebooku
:: prezentacja szkoły ::
:: media o nas :::: porozumienie z UWM ::
:: WZO ::
:: program wychowawczo-::
:: profilaktyczny ::
:: nabór elektroniczny ::
:: prezentacja zawodów ::
:: dni otwarte news ::
:: oferta edukacyja ::
:: zasady rekrutacji ::
:: liczebność oddziałów ::
:: filmy promocyjne ::
:: duplikat świadectwa ::
::- wniosek ::
:: stypendia ::
:: programy ::
:: podręczniki ::
:: doradztwo zawodowe ::
:: kalendarz imprez ::
:: pozytywnie zakręceni ::
:: galeria :::: klub szkół UNICEF :::: Akademia Lokalna CISCO ::
:: samorząd uczniowski ::
:: WZO ::
:: wywiadówki ::
:: wywiadówka-prezentacja ::
:: biblioteka ::
:: dyżur pedagoga ::
:: dyżury psychologa ::
:: dyżury doradcy zawodow. ::
:: konsultacje nauczycieli ::
:: dzień nauczyciela ::
:: dzień sportu ::
:: kółko arch. krajobrazu ::
:: kółko mechatroniczne ::
:: miniprzedsiębiorstwo ::
:: ekozespoły ::
:: programy i podręczniki ::
:: harmonogram zjazdów ::
:: plan lekcji ::
:: oferta na 2014/2015 ::
:: kursy - praktyki ::
:: WZO szkół zaocznych ::
:: kursy - uprawnienia ::
Reklama szkoły

Proszę odświeżyć stronę


 • nauka trwa cztery lata,
 • zapewnia konkretny zawód poparty praktyką,
 • przygotowuje do egzaminu maturalnego (takiego samego jak w liceum) i do egzaminu zawodowego,
 • przygotowuje do studiowania na każdym kierunku,
 • nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy,
 • w trakcie nauki istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • praktyki organizowane są przez szkołę,
 • możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych we wszystkich zawodach,
 • umożliwia podjęcie pracy po ukończeniu szkoły,
 • nauka jazdy kategorii B (samochód) i T (ciągnik) odbywa się w ramach zajęć bezpłatnie,
 • absolwenci szkół w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik uzyskują prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz korzystania z unijnych środków finansowych.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

PRACA: "zawód przyszłości", technik mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych oraz operatora maszyn manipulacyjnych, w warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik mechatronik potrafi: montować, eksploatować, projektować i programować urządzenia i systemy mechatroniczne.


    

Więcej…   

♦  Energia odnawialna
♦  Elektrot. i elektron. ♦  PKM
   

Więcej…   

♦  PKM
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
- B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
- B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

PRACA: firmy drogowe budujące i utrzymujące drogi i obiekty mostowe, biura projektowe dróg i obiektów mostowych, organy administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwo geodezyjne, własna działalność gospodarcza.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik geodeta potrafi: zakładać i dokonywać pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu, sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonywać pomiary obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, rozgraniczenia, podziały i scalenia nieruchomości.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- B.21. Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej,
- B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Uprawnienia SEP do 1kV.

PRACA:  firmy zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej, serwisy obsługi w/w urządzeń, firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych, zakłady zajmujące się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej potrafi: organizować, wykonywać, konserwować, kontrolować i sporządzać kosztorysy oraz oferty dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


   

Więcej…   

♦  Energia odnawialna
♦  Elektrot. i elektron. ♦  PKM
   

Więcej…   

♦  Obsługa konsumenta
♦  Pracownia gastr. 8 i 8a
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji,
- T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

PRACA: hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne, zakłady uzdrowiskowe, własna działalność w zakresie usług hotelarskich.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik hotelarstwa potrafi: prowadzić działalności promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich, wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
- E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Uprawnienia CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software

PRACA: ośrodki obliczeniowe, firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punkty serwisowe, firmy administrujące sieci komputerowe, sklepy komputerowe.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik informatyk potrafi: montować oraz eksploatować komputer i urządzenia peryferyjne, projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowych i administrować nimi, projektować bazy danych i administrować nimi, tworzyć strony www i aplikacje internetowe.


   

Więcej…   

♦  Informatyka
♦  Akademia CISCO
   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Diagn. i napr. poj.
♦  Elektrot. i elektron.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
♦  PKM
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji: - M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
- M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Nauka jazdy samochodem - prawo jazdy kat. B - bezpłatnie.

PRACA: w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. W stacjach diagnostycznych i salonach sprzedaży.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik pojazdów samochodowych potrafi: diagnozować, obsługiwać i naprawiać pojazdy samochodowe, organizować i nadzorować obsługę pojazdów samochodowych.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
- E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.
Nauka jazdy samochodem - prawo jazdy kat. B - bezpłatnie.
Uprawnienia SEP do 1kV.


PRACA: elektrownie, ciepłownie i zakłady energetyczne, budownictwo, średnie i małe przedsiębiorstwa przemysłowe, własna działalność gospodarcza.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik energetyk potrafi: wykonywać przeglądy, konserwację i naprawę instalacji i urządzeń energetycznych i cieplnych, nadzorować i obsługiwać maszyny i urządzenia w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.


   

Więcej…   

♦  Energia odnawialna
♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Elektrot. i elektron.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
♦  PKM
   

Więcej…   

♦  Obsługa konsumenta
♦  Pracownie gastr. 8 i 8a
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- T.6. Sporządzanie potraw i napojów,
- T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Kurs barmański.

PRACA: zakłady żywienia zbiorowego, instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia, organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi: oceniać jakość żywności oraz jej przechowywania, sporządzać i ekspediować potrawy i napoje, organizować produkcję gastronomiczną, planować i realizować usługi gastronomiczne.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,
- T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Nauka jazdy samochodem - prawo jazdy kat. B - bezpłatnie. 

PRACA: w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności, w placówkach handlowych, w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik technologii żywności potrafi: obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzać, magazynować i dekorować wyroby cukiernicze, organizować i nadzorować przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.


   

Więcej…   

♦  Pracownie gastr. 8 i 8a
♦  Przepisy ruchu drog.
   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Ogrod. i arch. krajob.
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
- R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.
Nauka jazdy samochodem i ciągnikiem - prawo jazdy kat. B i T - bezpłatnie.

PRACA: w przedsiębiorstwach ogrodniczych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, marketingiem produktów ogrodniczych, uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem, w kwiaciarniach i sklepach ogrodniczych.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik ogrodnik potrafi:planować i wykonywać prace związane z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, planować i zakładać tereny zieleni, projektować i wykonywać dekoracje roślinne.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej,
- R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Nauka jazdy samochodem i ciągnikiem - prawo jazdy kat. B i T - bezpłatnie.

PRACA: przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy handlowe, urzędy administracji samorządowej.

UMIEJĘTNOŚCI: Technik agrobiznesu potrafi: organizować i wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem.


   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Pracownia agrobiznesu
♦  Ogrod. i arch. krajob.
   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Pracownia agrobiznesu
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
- M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
- M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.
Nauka jazdy samochodem i ciągnikiem - prawo jazdy kat. B i T - bezpłatnie.

PRACA: w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej, w zakładach diagnostyki i napraw samochodów, ciągników i maszyn rolniczych, w doradztwie rolniczym i własnym gospodarstwie rolniczym

UMIEJĘTNOŚCI: Technik rolnik potrafi: użytkować, diagnozować i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, organizować i nadzorować prace związane z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. • praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców (młodociany pracownik) i w warsztatach szkolnych,
 • praktyki organizowane są przez szkołę.
 • umożliwia podjęcie pracy po ukończeniu szkoły, przygotowuje do zbudowania własnej firmy,
 • nauczane języki obce to: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy,
 • nauka trwa trzy lata, szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe,
 • nauka jazdy kategorii B (samochód), T (ciągnik)  i A1 odbywa się w ramach zajęć bezpłatnie,
 • absolwenci szkół w zawodach mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik i rolnik uzyskują prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz korzystania z unijnych środków finansowych,

   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Diagn. i napr. poj.
♦  Elektrot. i elektron.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
♦  PKM


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli.
Nauka jazdy motocyklem, prawo jazdy kat. A1 (motocykl do 125cm3) - bezpłatnie.

PRACA: Zakłady produkcyjne i naprawcze motocykli oraz salony sprzedaży motocykli i instytucje zajmujące się obrotem częściami motocyklowymi.

UMIEJĘTNOŚCI: Mechanik motocyklowy potrafi:naprawiać i eksploatować motocykle, a także przeprowadzić profesjonalną diagnostykę motocykla.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

PRACA:  rzeźnie, ubojnie zwierząt, zakłady przetwórstwa mięsnego; również w Zakładzie Produkcyjnym Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. Oddział w Morlinach.

UMIEJĘTNOŚCI: Wędliniarz potrafi: produkować wędzonki, kiełbasy, konserwy, wędliny podrobowe, przeprowadzać rozbiór, wykrawanie oraz klasyfikację mięsa, obsługiwać maszyny stosowane w przetwórstwie mięsnym.

atrakcyjne wynagrodzenie już w czasie
3-letniej nauki w szkole!

    
gwarancja zatrudnienia!


   

Więcej…   

♦  Pracownie gastr. 8 i 8a
♦  Elektrot. i elektron.
♦  PKM

   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Diagn. i napr. poj.
♦  Elektrot. i elektron.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
♦  PKM


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Nauka jazdy samochodem, prawo jazdy kat. B - bezpłatnie.

PRACA: w warsztatach obsługowo- naprawczych zaplecza motoryzacyjnego.
UMIEJĘTNOŚCI: Mechanik pojazdów samochodowych potrafi:diagnozować, użytkować oraz naprawiać pojazdy samochodowe.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

PRACA: w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze usług serwisowych, na stanowiskach związanych z diagnostyką, naprawą lub montażem osprzętu elektrycznego i elektronicznego.

UMIEJĘTNOŚCI: Elektromechanik potrafi: montować, diagnozować i uruchamiać maszyny, układy sterowania i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej.


   

Więcej…   

♦  Elektrot. i elektron.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Pracownia agrobiznesu
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
♦  PKM
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
- M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
Nauka jazdy - prawo jazdy kategorii B i T - bezpłatnie.

PRACA: w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej, w zakładach diagnostyki i napraw samochodów, ciągników i maszyn rolniczych, w doradztwie rolniczym, we własnym gospodarstwie rolniczym.

UMIEJĘTNOŚCI: Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych potrafi: użytkować, diagnozować i obsługiwać pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.
Nauka jazdy ciągnikiem - prawo jazdy kategorii T - bezpłatnie,
Nauka pracy maszynami rolniczymi.


PRACA: w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego, gospodarstwa nastawionego na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwa agroturystycznego.

UMIEJĘTNOŚCI: Rolnik potrafi:wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, obliczać opłacalność produkcji.


   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Pracownia agrobiznesu
   

Więcej…   

♦  Obsługa konsumenta
♦  Pracownie gastr. 8 i 8a
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

PRACA: w zakładach żywienia zbiorowego, a także w firmachach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych.

UMIEJĘTNOŚCI: Kucharz potrafi: przechowywać żywność, sporządzać potrawy i napoje, wykonywać czynności związane z ekspedycją potraw i napojów.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Nauka jazdy ciągnikiem, prawo jazdy kategorii B i T - bezpłatnie,
Nauka pracy maszynami ogrodniczymi.


PRACA: przy projektowaniu, realizowaniu i utrzymywaniu aranżacji ogrodów prywatnych i umieszczonych w miejscach publicznych, wszelkiego rodzaju firmy ogrodnicze.

UMIEJĘTNOŚCI: Ogrodnik potrafi:zakładać i pielęgnować uprawy sadownicze, warzywne, rośliny ozdobne i grzyby, dokonywać zbiorów, przechowywać plony ogrodnicze i je sprzedawać.


   

Więcej…   

♦  Przepisy ruchu drog.
♦  Ogrod. i arch. krajob.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
   

Więcej…   

♦  Elektrot. i elektron.
♦  Obróbka mechaniczna
♦  Obróbka ręczna
♦  PKM
NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

PRACA: "zawód przyszłości", monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych oraz operatora maszyn manipulacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI: Monter mechatronik potrafi: montować urządzenia i systemy mechatroniczne, wykonywać ich rozruch oraz dokonywać konserwacji.


NAUKA: umożliwi uzyskanie kwalifikacji:
- B.5. Montaż systemów suchej zabudowy,
- B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
- B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

PRACA: w firmach wykonujących usługi dla budownictwa, zakładach prefabrykacji materiałów budowlanych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych, własna działalność polegająca na świadczeniu usług wykończeniowych.

UMIEJĘTNOŚCI: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi: montować systemy suchej zabudowy, wykonywać roboty malarskie, tapicerskie, posadzkarskie i okładzinowe.


   


:: maturalny ::

Młodzież przyszłością wyrównywania
szans edukacyjnych
w powiecie ostródzkim

:: nowy projekt z EFS ::


Dziś się nauczysz, jutro wykorzy- stasz doświadczenie
z praktyk w Hiszpanii
Język angielski kluczem do
przyszłości
:: szkoła nowych technologii ::
:: PROJEKTY ::
:: Projekt Unijny ::
:: "Zielono mi" ::

:: Anglia ::
:: Malta ::
:: Cypr ::
:: harmonogram praktyk ::
:: współpraca z pracodawcami ::
:: PKM ::
:: ogrodnik arch. krajobrazu ::
:: agrobiznes ::
:: informatyka ::
:: energia odnawialna ::
:: obr. ręczna ::
:: obr. mechaniczna ::
:: diagn. i napr. pojazdów ::
:: elektrotech. i elektron. ::
:: obsługa konsumenta ::
:: gastronomia ::
:: przepisy ruchu dr. ::
:: testy na prawo jazdy ::
:: ośr. szkolenia kierowców ::
:: targi motoryzacyjne ::
:: turniej motoryzacyjny ::